Chính sách vận chuyển

Các chính sách mua hộ - vận chuyển của MQSHIPPING bao gồm : chính sách vận chuyển giao nhận, chính sách trao đổi hàng hóa, chính sách bảo hành, quy định và các hình thức thanh toán.
2015-06-15 21:38:55
Chúng tôi rất quan tâm đến quyền riêng tư của quý khách khi quý khách sử dụng những dịch vụ của chúng tôi.Chúng tôi cũng hiểu rằng quý khách sẽ rất quan tâm đến việc những thông tin mà quý khách cũng cấp cho chúng tôi có được bảo mật an toàn hay không. Và chúng tôi luôn muốn quý khách sẽ thật yên tâm và tin tưởng khi...
2015-06-15 21:38:55
Chúng tôi rất quan tâm đến quyền riêng tư của quý khách khi quý khách sử dụng những dịch vụ của chúng tôi.Chúng tôi cũng hiểu rằng quý khách sẽ rất quan tâm đến việc những thông tin mà quý khách cũng cấp cho chúng tôi có được bảo mật an toàn hay không. Và chúng tôi luôn muốn quý khách sẽ thật yên tâm và tin tưởng khi...
2015-06-15 21:38:55
MQSHIPPING SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NÀO TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ TỊCH THU KHI THÔNG QUAN CHO CÁC NHÓM HÀNG HÓA BỊ CẤM VẬN CHUYỂN TRÊN